บริการของเรา


บริการห้องจัดเลี้ยง ประชุม สัมมนา

     รายละเอียด

บริการห้องจัดเลี้ยง ประชุม สัมมนา ซึ่งพร้อมที่จะตอบโจทย์ทุกความต้องการ ด้วยห้องประชุมที่กว้างขวาง สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามการใช้งาน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เครื่องเสียง จอ LCD ที่จอดรถสะดวกสบาย ฯลฯ สามารถจัดอาหารและคอฟฟี่เบรคได้ตามงบประมาณ โดยอาหารและเครื่องดื่มที่บริการ มาจาก "กลุ่มครัวเรือนเปราะบาง" ซึ่งเป็นลูกบ้านในโครงการ ”บ้านเคหะสุขประชา” รวมถึงชุมชนใกล้เคียงรอบโครงการเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชน

     ติดต่อสอบถาม

02-115-2222 ต่อ ศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจสุขประชา


ดาวน์โหลดโบรชัวร์


บริการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆ

     รายละเอียด

บริการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ที่ครอบคลุมทั้ง Hard Skills และ Soft Skills ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย มีหลักสูตรหลากหลายให้เลือกตามความต้องการหรือสามารถออกแบบหลักสูตรเฉพาะตามความต้องการขององค์กรได้ โดยเครือข่ายวิทยากรที่มีความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องพร้อมที่จะให้บริการ รวมถึงทีมงานภายในซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการจัดฝึกอบรมให้กับลูกบ้านในโครงการ บ้านเคหะสุขประชา เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการปรับตัวรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

     ติดต่อสอบถาม

02-115-2222 ต่อ ศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจสุขประชาบริการสร้างฟาร์มครบวงจร

     รายละเอียด

"บริการสร้างฟาร์มครบวงจร" เพิ่มประสิทธิภาพให้กับอุตสาหกรรมการเกษตรไทยด้วยบริการครบวงจรสำหรับการสร้างฟาร์ม ตั้งแต่ออกแบบ วางแผน ก่อสร้าง วางแผนจัดการฟาร์ม จนถึงดูแลรักษา เพื่อช่วยเกษตรกรและผู้สนใจสร้างฟาร์มให้มีฟาร์มที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาและออกแบบฟาร์มให้เหมาะสมกับพื้นที่ ตั้งแต่พื้นที่ขนาดเล็กอย่างสวนหน้าบ้าน จนถึง ฟาร์มขนาดใหญ่ บริการครอบคลุมการแนะนำ ติดตามการก่อสร้าง และดูแลรักษาฟาร์มในระยะยาว โครงการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนในธุรกิจการเกษตรได้รับบริการที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างฟาร์มที่มีประสิทธิภาพ ผลผลิตสูง และยั่งยืน ส่งผลดีต่อเกษตรกร ผู้บริโภค และเศรษฐกิจของประเทศ

     ติดต่อสอบถาม

02-115-2222 ต่อ ศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจสุขประชาบริการที่เกี่ยวกับงานวิจัยต่างๆ

     รายละเอียด

บริการงานวิจัยต่างๆ เช่น การเขียนโครงการ (proposal), การเก็บข้อมูล, การออกแบบงานวิจัยเพื่อขอทุน เป็นต้น เป็นงานวิจัยทั่วไปหรือเน้นการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างระบบนิเวศที่สนับสนุนการประกอบอาชีพในชุมชน โดยการให้คำปรึกษาและการสนับสนุนด้วยการเก็บข้อมูลเพื่อให้ได้รูปแบบการใช้พื้นที่และการพัฒนาระบบนิเวศเศรษฐกิจชุมชนเชิงพื้นที่ ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการ, หน่วยงานภาครัฐ, และเอกชนด้านการพัฒนาพื้นที่อยู่อาศัย และภาคธุรกิจขนาดกลางและเล็กในพื้นที่ดังกล่าว

     ติดต่อสอบถาม

02-115-2222 ต่อ ศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจสุขประชา


ค้นหาโครงการ