ที่ K-HA เรามุ่งมั่นมอบความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีและความสุขที่ยั่งยืน
พร้อมขับเคลื่อนสู่อนาคตด้วยศักยภาพของบุคลากร

โอกาส..แห่งการสร้างสุข

Happiness Opportunities

พร้อมเปิดรับสมาชิกใหม่ที่มากด้วยศักยภาพเช่นคุณ เพื่อร่วมขับเคลื่อนธุรกิจ ควบคู่ไปกับ
สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายสูงสุดที่จะสร้างความสุขที่ยั่งยืนผ่าน

“วิถีสุขประชา”

Sukpracha Pathway

ทำไมคุณควรร่วมงานกับ K-HA

ส่งต่อความสุข
และสร้างพลังบวกให้สังคม

มาร่วมกันออกแบบและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย ช่วยสร้างความสุขให้แก่ผู้คน ผ่านการมีคุณภาพชีวิตชุมชนที่ดี สิ่งแวดล้อมที่ดี และสุขภาพที่ดี เพราะเราให้ความสำคัญกับการสร้างความเป็นอยู่ สู่ความสุขที่ยั่งยืนแก่สังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป

ตอบโจทย์การทำงาน
ในวิถีใหม่

เราสร้างความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจ และพร้อมปรับตัวอย่างต่อเนื่อง โดยการปรับกระบวนการ เทคโนโลยี และพัฒนาบุคลากร ให้มีความพร้อมในการดำเนินงานยุคดิจิทัล ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว และเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน

เติมเต็มคุณภาพชีวิต
ด้วยความใส่ใจ

เราให้ความใส่ใจต่อคุณภาพชีวิตของพนักงาน จึงจัดมีสวัสดิการและกิจกรรมที่ตอบโจทย์รอบด้าน ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ รวมไปถึงสวัสดิการทางการเงินเพื่อยกระดับความสุข และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานเช่น

“คุณพร้อมหรือยัง?”

ที่จะเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัว K-HA
เพื่อโอกาสในการเติบโต และร่วมพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีและความสุขที่ยั่งยืน
สำหรับผู้มีรายได้น้อยและครัวเรือนเปราะบาง

สอบถามเพิ่มเติม

หรือที่

ค้นหาโครงการ