สินค้าและบริการ

สินค้าและบริการ

 

สินค้าจากโครงการต้นแบบเคหะเกษตรยั่งยืน

ร่มเกล้า - กรุงเทพมหานคร

สินค้าจากโครงการ

สินค้าจากโครงการบ้านตัวอย่างและแปลงเกษตรสาธิต ใช้ในการศึกษา“โมเดลอาชีพสุขประชา” ด้านเกษตรอินทรีย์และปศุสัตว์ เป็นสถานที่ที่ใช้ในการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อทดสอบสมมุติฐานและศึกษาความเป็นไปได้ในขั้นตอนการผลิตคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร

ดูรายละเอียด

บริการห้องจัดเลี้ยง ประชุม สัมมนา

ร่มเกล้า - กรุงเทพมหานคร

บริการ

บริการห้องจัดเลี้ยง ประชุม สัมมนา พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน พร้อมอาหารและเครื่องดื่มจาก "กลุ่มครัวเรือนเปราะบาง" ซึ่งเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชนในโครงการ

ดูรายละเอียด

บริการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆ

ร่มเกล้า - กรุงเทพมหานคร

บริการ

บริการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ด้วยหลักสูตรที่หลากหลายและสามารถปรับหลักสูตรตามความต้องการได้ จัดอบรมโดยวิทยากรและทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ดูรายละเอียด

บริการสร้างฟาร์มครบวงจร

ร่มเกล้า - กรุงเทพมหานคร

บริการ

บริการสร้างฟาร์มครบวงจร" เพิ่มประสิทธิภาพให้กับอุตสาหกรรมการเกษตรไทยด้วยบริการครบวงจรสำหรับการสร้างฟาร์ม ตั้งแต่ออกแบบ วางแผน ก่อสร้าง วางแผนจัดการฟาร์ม จนถึงดูแลรักษา เพื่อช่วยเกษตรกรและผู้สนใจสร้างฟาร์มให้มีฟาร์มที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ดูรายละเอียด

บริการที่เกี่ยวกับงานวิจัยต่างๆ

ร่มเกล้า - กรุงเทพมหานคร

บริการ

บริการงานวิจัยต่างๆ ทั้งงานวิจัยทั่วไปหรืองานวิจัยที่เน้นพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อการพัฒนาระบบนิเวศเศรษฐกิจชุมชนเชิงพื้นที่

ดูรายละเอียด

ค้นหาโครงการ