เคหะสุขประชาฉลองกรุง

ฉลองกรุง-กรุงเทพมหานคร

พื้นที่โครงการ

2-2-78.7 ไร่

ลักษณะโครงการ

302 หน่วย แบ่งเป็น บ้านแฝดชั้นเดียว 94 หน่วย บ้านสองชั้น 208 หน

สิ่งอำนวยความสะดวก

เคหะสุขประชา

ที่ตั้งโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

100% งานโครงสร้าง

100% งานระบบ

100% งานสถาปัตยกรรม

โครงการอื่นที่น่าสนใจ

เคหะสุขประชาร่มเกล้า

ร่มเกล้า - กรุงเทพมหานคร

270 หน่วย แบ่งเป็น บ้านแฝดชั้นเดียว 86 หน่วย บ้านสองชั้น 184 หน่วย

เคมอลล์@ร่มเกล้า

ร่มเกล้า - กรุงเทพมหานคร

ศูนย์การค้าปลีกค้าส่ง 2 ชั้น 7 อาคาร

ตลาดสุขประชาฉลองกรุง

ฉลองกรุง-กรุงเทพมหานคร

ตลาด

โครงการอื่นที่น่าสนใจ

ค้นหาโครงการ