22 สิงหาคม 2565

การเคหะฯ”เปิดบ้านเช่าพร้อมอาชีพ “เคหะสุขประชา”เต็มกำลัง

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า บริษัทเคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นมาเพื่อดำเนินการพัฒนาโครงการ “บ้านเคหะสุขประชา” ให้เกิดความคล่องตัวและประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบาง พร้อมลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยเป็นการร่วมมือกันระหว่างการเคหะแห่งชาติกับกลุ่มผู้ถือหุ้น เพื่อขับเคลื่อนการสร้างที่อยู่อาศัยที่สะดวกสบาย สะอาด และปลอดภัย พร้อมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้คู่ขนานไปกับโครงการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในแบบ “มีบ้าน – มีอาชีพ – มีรายได้ – มีความสุข”

ด้านนายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และประธานกรรมการ บริษัทเคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กคช.มีเป้าหมายดำเนินงานก่อสร้างโครงการบ้านเคหะสุขประชา บ้านเช่าพร้อมอาชีพ มีงบลงทุนกว่า 60,000 ล้านบาท เป็นการระดมทุนจากภาคเอกชนทั้งหมด โดยทางเคหะสุขประชาได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ทรีนีตี้ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางด้านการระดมทุน เพื่อนำมาใช้สร้างบ้านเช่าพร้อมอาชีพจำนวน 100,000 ยูนิต ภายในระยะเวลา 4 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2565 ไปจนถึงปี 2568

โดยแบ่งเป้าหมายการก่อสร้างออกเป็นปี 2565-2566 ปีละ 30,000 ยูนิต และปี 2567-2568 ปีละ 20,000 ยูนิต ล่าสุดได้ส่งมอบบ้านโครงการนำร่องไปแล้ว 2 โครงการ คือ โครงการ “บ้านเคหะสุขประชาฉลองกรุง” จำนวน 302 ยูนิต และโครงการ “บ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้า” จำนวน 270 ยูนิต อัตราเช่า 1,500 – 3,500 บาทต่อเดือน

ทั้งนี้บริษัทเคหะสุขประชาฯ ถือหุ้นใหญ่โดยการเคหะแห่งชาติ จำนวน 49% และกลุ่มผู้ถือหุ้นอีก 6 ราย ประกอบด้วย บริษัทออมสุข วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 25% , บริษัทวินโดว์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) 11% , บริษัทไทยจัดการลองสเตย์ จำกัด 5% , บริษัทแฟคซิลิตี้ แมนเนจเมนท์ จำกัด 5% , บริษัทมหาจักร อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด 2.5% และบริษัทแอดวานซ์ แมททีเรียลส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2.5% โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 500 ล้านบาท เป็นเงินลงทุนจากการเคหะฯ 245 ล้านบาท และเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นรายอื่นที่ไม่ใช่ภาครัฐ 255 ล้านบาท

“โครงการบ้านเคหะสุขประชา เป็นการสร้างเศรษฐกิจชุมชนคู่ขนานในมิติของ “มีบ้าน – มีอาชีพ – มีรายได้ – มีความสุข” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยให้สามารถประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดให้มีพื้นที่สีเขียว พื้นที่สันทนาการ พื้นที่จอดรถ รวมถึงพื้นที่เศรษฐกิจสุขประชา ตามความเหมาะสมในการพัฒนาโครงการของแต่ละพื้นที่ ประกอบด้วย เกษตรอินทรีย์ , ปศุสัตว์ , ตลาด , ศูนย์การค้าปลีกค้าส่ง , อาชีพบริการในชุมชนและชุมชนข้างเคียง และอุตสาหกรรมขนาดเล็ก”

ค้นหาโครงการ